Welkom bij Yoga & Detox retreat in Spanje


25/04/2024 - 1/05/2024

We wandelen graag samen met jullie doorheen een transformatie in Andalusië, en kijken ernaar uit onze passie en ervaring met jullie te delen.

Wil jij er graag eens tussenuit om helemaal herboren te worden en te herbronnen?   Om opnieuw connectie te maken met jezelf en terug in je kracht te komen.

In april gaan we samen naar een prachtig en bergachtig gebied in Andalusië.

Las Alpujarras, een wandelparadijs met een onbeschrijflijk mooi landschap dat kracht en rust uitstraalt.

Puur natuur met prachtige vergezichten. Een week waar alles staat in teken van je-zelf, yoga, zuiver eten en puurheid. De zuiverste lucht in Europa, het zuiverste water rechtstreeks uit de bergbron, biologische en veganistische voeding.

Wat kan je verwachten?

 • Verschillende yogastijlen (Hatha, Yin-Yang, Vinyasa)
 • Pranayama
 • Kriya’s
 • Meditatie
 • Massage
 • Raw Vegan workshops
 • Persoonlijk voedingsadvies (1u à 1u30 per deelnemer)
 • Persoonlijke coaching (1u à 1u30 per deelnemer)
 • Natuurwandelingen
 • Vrijblijvende uitstapjes
 • Verfrissing in het zwembad
 • Tijd voor jezelf

Zeg 'ja' tegen een transformatie, en zeg 'ja' tegen jezelf 🍀

Prijs? 1.150 EUR

In de prijs is alles inbegrepen behalve de vlucht van en naar Malaga (+/- 100 EUR heen & terug via diverse luchtvaartmaatschappijen) en persoonlijke uitgaven buiten het domein.

Ook de transfer naar en van het domein is inbegrepen, op de start- en einddatum van het retreat (vanaf de luchthaven van Malaga).

Inschrijven?

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven? Graag gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina, op de website, of telefonisch: 0497/05 13 48.

 

Bij het aanmelden voor een retreat ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van de organisatoren.

Algemene voorwaarden retreat


1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het aanmelden voor een yogaretreat en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

1.2 Het voorschot dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding aan de organisatoren zijn voldaan. De organisatoren zijn Yogacentrum De Studio en Lesley Sun Moon Stars Yoga. Hierna kortweg ‘de organisatoren’ genoemd. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het retreat voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang van het retreat dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben de organisatoren het recht de reservering te laten vervallen. 

1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van de volledige deelnamekosten. 

1.4 Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. 

1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

 • Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
 • Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
 • Tot 1 maand voor aanvang van het programma: geen restitutie mogelijk.

1.6 Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van het retreat aan de organisatoren zijn doorgegeven. 

1.7 De organisatoren hebben het recht een retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de organisatoren heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 

1.8 De organisatoren hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

2. Aansprakelijkheid

2.1 De organisatoren zullen hun uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retreats en het verstrekken van juiste informatie. 
2.2 Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 
2.3 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de organisatoren. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

3. Medische disclaimers

3.1 De yoga activiteiten zoals de organisatoren aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. 

3.2 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een yogales gemeld te worden aan de docent. Mogelijk kan de docent de les hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. 

3.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. 

3.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen de organisatoren voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retreat.

4. Huisregels

4.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retreat niet toegestaan. Tijdens de retreats wordt er geen alcohol geserveerd.
4.2 De organisatoren zijn respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar. 
4.3 De organisatoren hebben hun locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald. 
4.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de organisatoren volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.

​5. Verzekering

5.1 Ziektekosten- en ongevallenverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten. 

5.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

6. Covid-19 annuleringsvoorwaarden

6.1 Mochten de organisatoren besluiten om een retreat te annuleren vanwege Covid-19 dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden. 

6.2 De organisatoren behouden zich het recht om het retreat te annuleren wanneer er een negatief reisadvies (code rood) geldt vanwege Covid-19.

6.3 Mochten de organisatoren besluiten om het retreat te annuleren dan wordt de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte reis- en/of verblijfkosten.

Indien het retreat geannuleerd wordt omdat de overheid niet-essentiële reizen verbiedt dan is er geen recht op terugbetaling en wordt er een voucher aangeboden die 2 jaar geldig is vanaf het moment van kennisgeving.

6.4 In het geval van code oranje behouden de organisatoren zich het recht om het retreat niet te annuleren. Als de deelnemer in dit geval toch wil annuleren dan wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald. In overleg kan de deelnemer er wel voor kiezen om zijn/haar retreat om te boeken naar één van de volgende retreats. 

Vragen, klachten of opmerkingen

Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of ​via het contactformulier contact met ons op te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. 

De organisatoren